Historie oddílu

Jen málokterý letní dětský tábor se může pochlubit tak dlouhou historií jako Zálesák na Javornici. V roce 2021 oslavíme již 50. ročník našeho tábora.

Nápad na uspořádání letního tábora pro děti se zrodil v hlavě kamaráda Pavla zvaného Rafika v roce 1971 v Litni na Berounsku. Se svou ženou Hedou tam založili oddíl s původním názvem Saturnin, který se později přejmenoval na Zálesák. První tábor se uskutečnil v létě 1972 na Tyterském potoce na Křivoklátsku a na tomto tábořišti byl ještě další dva roky. V roce 1975 pak přesídlil o několik kilometrů dál do krásného údolí potoka Javornice na okraji Křivoklátské přírodní rezervace.

V počátcích byl tábor veden Rafikou a Hedou. V dalších letech pak převzal žezlo hlavního vedoucího Tatík a s kamarády Nohou a Bernou a dalšími kamarády pak pokračovali v této tradici a dělali pro spoustu dětí nezapomenutelné tábory plné srandy a úžasných zážitků. Tábor se postupně rozrůstal, protože každý rok jezdilo více a více dětí a do party vedoucích přibývali další kamarádi, které pohltila neopakovatelná atmosféra pobytu v přírodě, blbnutí s dětmi a večerního posezení s kytarou.

V minulých méně svobodných dobách musel být oddíl Zálesák Liteň formálně organizován pod tehdy jedinou legální organizací pro volnočasovou aktivitu dětí Pionýrskou organizací Socialistického svazu mládeže, jinak by nemohl existovat. Skrytě byl ale stále veden především v duchu klasického trampingu a uchovával a předával dalším generacím původní trampské a tábornické tradice, které jinak režim potlačoval. Po pádu totalitního režimu byla v roce 1990 obnovena činnost České tábornické unie, kterou komunisté po její krátké existenci v letech 1968 – 1970 zakázali a která vychází z tradice původního českého trampingu a navazuje na Unii trampských osad a klubů. Oddíl se tak připojil do ČTU jako tábornický klub T.K. Zálesák Liteň.

Za ta dlouhá léta táborem prošlo tolik dětí, že by je dávno nikdo nedokázal spočítat. Dnes tábor vedou další generace vedoucích, kteří s táborem vyrůstali od svých dětských let. Dlouhá táborová tradice, která spojuje děti i dospělé, stojí na společných hodnotách, které všichni ctíme - kamarádství bez ohledu na věk, vzájemný respekt a čestné jednání, láska k přírodě, pozitivní přístup k životu a fair play.

Každý ročník tábora je charakteristický celotáborovou hrou. Každý rok má tak tábor konkrétní téma inspirované příběhy z historie, literatury či cestování. Děti se vžívají do postav hrdinů těchto příběhů a v etapových hrách prožívají jejich osudy, tématu jsou přizpůsobené i další součásti táborového života, akce, výtvarné pojetí či kostýmy. Díky táboru a jeho hrám se děti mohou seznámit se zajímavostmi z života v minulosti či v cizích krajích. Děti se tak mohly symbolicky vypravit třeba do Afriky po stopách legendárních cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, na Severní pól s jeho prvními dobyvateli, do Orientu či Tibetu, nebo třeba i do vesmíru stopovat po galaxii, mohly se vypravit do pravěku či vyspělých starověkých civilizací, stát se středověkými rytíři, piráty, kovboji, námořníky či hrdiny druhé světové války. Každý tábor tak vypráví svůj originální příběh.

Historie celotáborových her od r. 1995

1995 Den D
1996 Alvarez
1997 Poslední křížová výprava
1998 Egypt
1999 Skotsko
2000 Zachraňme Tibet
2001 Jak jsem vyhrál válku
2002 Námořníci
2003 Tajuplný ostrov
2004 Limonádový Joe
2005 Vikingové
2006 Staré pověsti české
2007 Revoluce                        
2008 Orient
2009 Cesta do středu země
2010 Asterix & Obelix
2011 Mytologie
2012 Mayové
2013 Stopem po galaxii
2014 Král Artuš
2015 Mafie
2016 Pravěk
2017 Piráti
2018 Expedice Afrika
2019 Cesta samuraje
2020 Dobytí severního pólu
2021 Odysseus
2022 Rychlé šípy