Náš tábor

Náš tábor má již více než čtyřicetiletou tradici. Každoročně jezdíme na první dva prázdninové týdny za dobrodružstvím do krásného údolí říčky Javornice. Při rozmanitých hrách, výletech do okolí a jiné táborové činnosti si užijeme spoustu legrace. Bohaté možnosti sportovního vyžití, tematické celotáborové hry, krásná příroda, hromada legrace a především dobrý kolektiv, který z dětí i dospělých dělá skvělou partu, to jsou důvody, proč se všichni rádi vracíme, a většina z nás nevynechá žádný další ročník tábora. Snažíme se děti vychovávat k lásce k přírodě, odpovědnosti, samostatnosti i schopnosti spolupráce v kolektivu, aby si, kromě mnoha zážitků, odvážely také zkušenosti a znalosti, které mohou uplatnit jak ve škole, tak i v budoucím životě.

K táboru náleží hřiště na volejbal, přehazovanou nebo ringo a menší louka na další hry. Na jejím okraji se nachází táborový kruh; místo každoročně pořádáme dva slavnostní táboráky. Nedalekou Velkou louku často využíváme k různým aktivitám, například hraní brennballu nebo oblíbených totemů, stejně jako okolní členité lesy. V parných dnech se můžeme koupat v přehradě, kterou si improvizovaně stavíme na Javornici. U ní také stojí naše originální zařízení na ohřev teplé vody na sprchování zvané Golem.

Na sportovní vyřádění máme k dispozici bohatý inventář sportovního náčiní; například na volejbal a přehazovanou, fotbal, ringo, badminton, petanque, brenball, frisbee a jiné sporty. Hlavní náplní táborového života je však celotáborová hra. Každý rok je připraven příběh na určité téma inspirované historií, literaturou, nebo čímkoliv jiným pro děti i pro nás zajímavým. V duchu tohoto příběhu jsou organizovány jednotlivé etapové hry a celodenní úkoly, ve kterých spolu soupeří jednotlivé oddíly. Ostatní činnosti jsou také naladěny motivy vybraného tématu, takže se i běžné úkoly a práce stávají zábavou a hrou. V minulých letech jsme se tak stali dobrodruhy na cestě do středu Země, rytíři kulatého stolu pod vládou krále Artuše, stopaři po galaxii, mafiány, cestovali jsme do zemí Orientu nebo bájné Mytologie nebo jsme se přenesli do doby mayské civilizace

Cílem všech aktivit na táboře je děti dobře pobavit, trošku vytrénovat jejich fyzickou kondici, naučit je různé tábornické dovednosti, zdravovědu, orientaci, ale i jednoduchou práci, které je v táboře vždycky dost. Naučit je poznávat přírodu a svět kolem nás, naučit je jak se o sebe postarat, znát své schopnosti a také je naučit kamarádství, férovému jednání a dobrému vztahu k ostatním i sobě samotným. A že se nám to daří dokazuje fakt, že si většina našich dětí nedovede prázdniny bez Zálesáku na Javornici ani představit a ti odrostlejší pokračují jako instruktoři, nebo alespoň jezdí na tábor na návštěvu, účastní se dalších akcí a táborový duch v nich žije dál.