Náš tábor

Letní dětský tábor Zálesák na Javornici pořádá spolek T.K. Zálesák Liteň, který je součástí České tábornické unie, z.s.

Náš tábor se nachází v malebném údolí říčky Javornice u obce Zvíkovec ve středních Čechách v krásné přírodě Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Na tábor na náš 1. běh jezdíme vždy na začátku prázdnin první dva červencové týdny a jezdí s námi děti školního věku, tedy od 1. do 9. třídy. Tábor je veden v duchu klasického českého tábornictví. Zábavnou formou děti vedeme k dobrému vztahu k přírodě a lidem. Hry, které na táboře hrajeme jsou koncipované tak, aby dětem přinášely nejen zábavu a pohyb, ale také rozvoj nových schopností. Děti se při hrách učí nové dovednosti užitečné pro turistiku a pobyt v přírodě, učí se poznávat a chránit přírodu, učí se týmové spolupráci i samostatnosti. Zábavnou formou tak v dětech rozvíjíme schopnosti a vlastnosti, které uplatní nejen na táboře, ale i v běžném životě. Největší hodnotou tábora vedle zábavy a pohybu na čerstvém vzduchu je především pevné přátelství, které spojuje děti i dospělé a které si upevňujeme díky spoustě krásných zážitků a legrace.

Hlavní náplní tábora je vždy velká etapová celotáborová hra na určité téma (na historii celotáborovek se koukněte zde). Kromě jednotlivých etap celotáborovky hrajeme s dětmi spoustu dalších oblíbených her v přírodě, tradiční i netradiční sporty a věnujeme se i kreativním aktivitám. Děti se také učí oblíbené písničky, které pak společně zpíváme u velkých táboráků a při zpívaných večerkách. Děti se podílejí na drobných pracích a úklidu a jsou vedeny k udržování čistoty a pořádku.

Tábor má dlouholetou tradici a vedou jej zkušení vedoucí, kteří sami jezdí na tábor od svých dětských let, a také mají příslušnou kvalifikaci a pravidelná školení. K táborovému personálu patří i kuchaři, zásobovač a dřevák a samozřejmostí je také táborový zdravotník. I když je tábor uprostřed přírody, splňuje veškeré hygienické podmínky a předpisy pro zotavovací akce pro děti. Stravování je 5x denně, zajištění pitného režimu nepřetržitě, jídlo vaří zkušení kuchaři z kvalitních potravin od našich ověřených regionálních dodavatelů.

Na našem táboře bydlíme v klasických podsadových stanech. Jako základna nám slouží srubová jídelna s kuchyní. Dále pak stavíme velký vojenský stan a několik menších stanů, které využíváme pro různé hry a aktivity s dětmi nebo když je špatné počasí. Naprostou většinu vybavení, které nám na táboře slouží, na začátku přivezeme a postavíme a na konci zase odvezeme, abychom byli co nejvíce šetrní k přírodě, která se nám každoročně stává na dva týdny domovem.

Pro sportovní vyžití využíváme hřiště na volejbal, přehazovanou či ringo, dále velký plac, na kterém si vytvoříme další hřiště pro vybíjenou, malý fotbal a další hry. Pro další hry pak využíváme okolní louky, kde hrajeme i netradiční a velmi oblíbené sporty a hry jako jsou bränball (pálková hra podobná baseballu), totemy, nebo prdelky. Skvělé využití nám pak přinášejí okolní krásné lesy pro hry i výlety a když je horko osvěžíme se ve vodách Javornice. CHKO Křivoklátsko, kde se tábor koná, je přírodní rezervací a významnou lokalitou, kde se vyskytují některé chráněné druhy rostlin a živočichů, které spatřit ve volné přírodě je velkou vzácností.